0912-3-680-580
0912-358-2848

سالت نیکوتین

جویس سالت نیکوتین طعم میوه با حجم 30 میلیلیتر و نیکوتین 25-30-35-40-45-48-50 میلیگرم  یکی از چند لاین از انواع طعم برای استفاده در پاد سیستم میباشد .تولید کننده های زیادی در دنیا هستند که به تولید این محصولات مشغول میباشند ما سعی کرده ایم که از برترین تولید کنندگان محصولات را گرد هم بیاوریم تا در اختیار دوستداران این رده از طعم ها قرار دهیم .پیشنهاد ما این است که دوستانی که برای اولین بار برای ترک سیگار از دستگاه پاد استفاده میکنند از جویس های طعم سیگار یا دسر استفاده کنند .